เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

ห้องข่าว

เลือกปี

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2024-04-05 08:05:00
New

แจ้งการจัดส่งและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2024-04-04 17:05:00

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2024-03-04 09:00:00

การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

2024-02-29 08:00:00

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ

2024-02-20 14:30:00

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567, งดจ่ายปันผล, กรรมการเข้าใหม่, ลดทุนจดทะเบียน, แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567