เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

 

ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จีจำกัด (มหาชน) - ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 808,024,872 60.91%
2 กลุ่มธารีรัตนาวิบูลย์ 130,755,602 9.86%
3 นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 18,770,000 1.41%
4 นายศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์ 6,536,500 0.49%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,550,023 0.34%
6 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 4,299,500 0.32%
7 นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 3,000,050 0.23%
8 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร 2,980,000 0.22%
9 นายบุญไชย ตันชัชวาล 2,788,000 0.21%
10 นายนรินทร์ ลักขณา 2,700,000 0.20%
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 342,208,869 25.80%
  รวม 1,326,613,416 100.00