เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2023-11-23 08:48:00
New

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ คำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2567

2023-07-19 13:00:00

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (AIE-W2) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2023-05-08 13:00:00

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AIE-W2 (ครั้งสุดท้าย) (F53-5)

2023-04-07 08:00:00

แจ้งการจัดส่งและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข่าวสารล่าสุด

2023-10-30 17:15:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567

2023-02-24 14:38:00

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIE-W2) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)

2022-10-31 17:30:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

2022-09-01 13:40:00

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIE-W2) ครั้งที่ 2

รายงาน

ประจำปี

 

งบการเงิน

การประชุม

ผู้ถือหุ้น

Web Cast

ราคาหุ้น