เลือกภาษา: EN TH
img_slide-01

ยินดีต้อนรับ
เอไอ เอนเนอร์จี

img_slide-02

น้ำมันบริโภค

img_slide-03

น้ำมันบริโภค

img_slide-04

นักลงทุน
สัมพันธ์

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

น้ำมันบริโภค

กลีเซอรีนกลั่นบริสุทธิ์

ผลิตภัณฑ์พลอยได้


กำลังการผลิต

รวม
1,150,000
กิโลกรัม / วัน

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจขนส่ง /
ธุรกิจท่าเรือและคลังน้ำมัน

ความรับผิดชอบ

สังคม / สิ่งแวดล้อม /
ลูกค้า / ลูกจ้าง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ที่มีขนาดใหญ่ด้วยระบบการกลั่นและการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นระบบต่อ เนื่องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำมันไบโอดีเซลสามารถนำมาทดแทนน้ำมันดีเซลที่ใช้ในระบบขนส่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้น้ำมันไบโอดีเซลคือลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่าง ประเทศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ลดมลภาวะ และยืดอายุของ เครื่องยนต์ และโรงกลั่นน้ำมันพืช ตราพาโมลา ด้วยกำลังการผลิต 1,150 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อวัน สำหรับการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา arrow-icon

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

งบการเงิน

รายงานประจำปี

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด arrow-icon
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 arrow-icon
23 Sep 2021
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 arrow-icon
21 Sep 2021
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ arrow-icon
26 Aug 2021