เลือกภาษา: EN TH

สมัครงาน

55/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110

ตำแหน่งว่าง

 

วิศวะโรงงาน

หัวหน้าส่วนการเงิน

หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา

วิศวกรผลิต
สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ
โบนัสประจำปี